Theses on the same topic (having an identical keyword):

animation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Animácia na motív knihy
 (Ivica Šúrová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z236v/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Aktivierung der Schüler im Deutschunterricht mit Hilfe der Sprachanimation
 (Tereza NAVAROVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ke744f// | Učitelství pro střední školy / AJ-NJ | Theses on a related topic

Výuková interaktivní animace TCP/IP síťové komunikace
 (Nina Duchoňová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u024w/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

Vybrané animační nástroje programu 3ds Max a jejich využití při tvorbě charakteru
 (Martina Šebová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cp580/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Die Evaluation der deutsch-tschechischen Sprachanimation an den tschechischen Mittelschulen
 (Kateřina BUDÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rgl20x// | Učitelství pro střední školy / AJ-NJ | Theses on a related topic

Sprachanimation als alternative Unterrichtsform des Deutschen für Schüler mit spezifischen Lernstörungen
 (Barbora KUNEŠOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d4n1sk// | Učitelství pro střední školy / AJ-NJ | Theses on a related topic

Sprachanimation als pädagogisches Werkzeug in der Kennenlernphase interkultureller Gruppen anhand des Projektes Lanterna Futuri
 (Martin Benda)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fueg9/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Snímanie pohybu tváre a animácia 3D modelu
 (Igor Chalás)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5xpz/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

Tvorba softwarového nástroje prezentující historii předávání informace
 (Gabriel Ádám)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bykai/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Animace transportních protokolů
 (Matej Ďurica)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k9oxx/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)