Theses on the same topic (having an identical keyword):

api

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Porovnání implementací REST a GraphQL API
 (Šimon Podlipský)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75105 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Rámec pro přístup ke vzdáleným zdrojům s podporou samodokumentujícího se API
 (Jakub Skokan)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119031 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Hypermedia APIs and their use for enhancing integration of IT services
 (Mike Annau)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52991 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Implementation of API testing solution using Amazon Web Services
 (Svetlana Sudarikova)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78641 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Tvorba frameworku pro plánování turistických tras s využitím Google Maps API
 (Zdeňka KRÁLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//oj11ms// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Využití moderních metod k tvorbě uživatelské dokumentace na základě Open API standardu
 (Václav Suchánek)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5771 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Metodika návrhu RESTful API
 (Lukáš Melena)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68685 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Návrh riešenia a vývoj API pre spoločnosť Central Warehouse Solution
 (Miloš Halecký)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54807 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Stanovení velikosti částic heterocyklických API látek
 (Nicole KLEGOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3nyari// | Chemie / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

Racionální desing koformerů pro tvorbu kokrystalů s vybranými API
 (Lucie Zappová)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//1qg50q// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)