Theses on the same topic (having an identical keyword):

arbitration

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Institucionalizované rozhodčí řízení vs. rozhodčí řízení ad hoc
 (Petra Otepková)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idwv9/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

Extenzia aplikácie rozhodcovskej doložky na nezmluvné strany
 (Slavomír Halla)

2014, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejue9/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní právo soukromé | Theses on a related topic

Rozhodcovské konanie ako alternatívny spôsob riešenia majetkových sporov
 (Rudolf Urbanovič)

2014, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/fk4gs/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Reforma rozhodčího řízení v České republice
 (Zuzana Jančovičová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gdm5a/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Konanie na Rozhodcovskom súde SR verzus konanie na všeobecnom súde SR
 (Katarína Pancáková)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/h3v3k/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a Řád Rozhodčího soudu při MOK v Paříži - komparativní studie
 (Ondřej Kyjovský)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p74vx/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)