Theses on the same topic (having an identical keyword):

art film

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Woodstock Music and Art Fair in film and literature - the emblem of the hippy counterculture
 (Kateřina MENCLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xkfg6a// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština | Theses on a related topic

Videoart a výtvarný experimentální film a jejich aplikace ve výtvarně edukativní oblasti
 (Marie HLÁVKOVÁ)

2011, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zt0o0i// | Specializace v pedagogice / Teorie výtvarné výchovy | Theses on a related topic

Contemporary Chinese Art -house Cinema and Genre Wenyi
 (Piaoyu Xie)

2018, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/13194 | Film, Television and Photography / Cinema and Digital Media | Theses on a related topic

Současný filmový divák: výzkum náštěvníků brněnského kina Art
 (Hana Oherová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0xfy/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Film jako umění? Německé příspěvky mezi estetikou a sociologií umění ve 30. letech 20. století.
 (Teodor SZILÁGYI)

2020, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h53xtr// | Humanitní studia / Evropská kulturní studia | Theses on a related topic

Výtvarný obraz zahrnutý do filmového obrazu (Typologie zahrnutí na základě konstruktivistické teorie prostorové percepce)
 (Jan JÍLEK)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wv4tl3// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu | Theses on a related topic

Art kina, filmové kluby a problematika jednosálových kin
 (Tomáš Žůrek)

2009, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/4443 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Současná architektura v estetické výchově: Dokumentární film jako prostředek propojení výtvarné výchovy s průřezovými tématy RVP pro gymnázia
 (Dominika Bäuchelová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pot4u/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Umění našima očima - dokumentární film
 (Anna-Božena KUCHTOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q3ioz0// | Učitelství pro střední školy / VVJ | Theses on a related topic

Film pro děti mezi vědou, uměním a průmyslem. Počátky dětského žánru v české kinematografii 1945–1955
 (Lukáš Skupa)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a4i73/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)