Theses on the same topic (having an identical keyword):

aspekt

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Daňová zvýhodnění NNO - aspekt daňové optimalizace a aspekt zpětného doplácení
 (Pavla Štrajtová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p6b47/ | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací | Theses on a related topic

‘Thank you for leaving all your good advice at the door’: On ASPEKT and Online Feminism
 (Vanda Maufras Černohorská)

2020, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ipg48/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Sociální aspekt komunikace v předškolním věku
 (Jitka Krůzová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ie1vt/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Hejného metoda výuky matematiky a její sociální aspekt
 (Ondřej Raška)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c23pg/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Psychosociální aspekt u dětí s orofaciálním rozštěpem
 (Jaroslava Havlíková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ie0aj/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Lingvokulturologický aspekt učebnic ruštiny a jeho vliv na rozvoj komunikativní kompetence studentů
 (Tadeáš Michal Kratochvíl)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqkdl/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Schwarzwild: Analyse der Übersetzung unter dem Aspekt der Jägersprache
 (Jan Novák)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ukqjq/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství německého jazyka | Theses on a related topic

Národní aspekt v programech českých politických stran (1992-2013)
 (Dominik Kreidl)

2018, Bakalářská práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/xmu03/ | Politologie / Politologie a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Sociální, etnický a náboženský aspekt hřbitova na příkladě města Kežmarok
 (Štefan Gemza)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z2oai/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Využití současného krátkometrážního ruského filmu ve výuce ruštiny (lexikální a gramatický aspekt)
 (Anna Grigerová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jt6er/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)