Theses on the same topic (having an identical keyword):

asynchronni motor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Asynchronní kroužkový motor a jeho využití
 (Tomáš Rybařík)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116134 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Návrh a realizace frekvenčního měniče pro malý třífázový motor.
 (Miroslav Koval)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119134 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Model soustrojí motor-generátor - laboratorní úloha
 (Michal Petružela)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115814 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Možnosti řízení napěťových střídačů napájejících asynchronní trakční motor
 (Tomáš PIETER)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ddkf3m// | Elektrotechnika a informatika / Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika | Theses on a related topic

Program jednoduchého frekvenčního měniče pro asynchronní motor
 (Petr Vosáhlo)

2009, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ry8mzh// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě | Theses on a related topic

Vytvoření výukových materiálů se zaměřením na synchronní a asynchronní motory
 (Tomáš ZIELONKA)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tq3xfu// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství | Theses on a related topic

Srovnání účinnosti asynchronního a synchronního reluktančního motoru při napájení z měniče frekvence.
 (Tomáš Rybařík)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136092 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Výkonový měnič pro aplikace s asynchronním motorem do výkonu 2,5 kW
 (Michal SOUKUP)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//f2i8bb// | Elektrotechnika a informatika / Průmyslová elektronika a elektromechanika | Theses on a related topic

FEM simulace momentové charakteristiky asynchronního motoru
 (Martin Zatloukal)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119156 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Ověření parametrů asynchronního motoru s hybridním rotorem
 (Pavel Motáň)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108499 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)