Theses on the same topic (having an identical keyword):

automation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Changing work environment in the era of automation and digitization technologies
 (Tomáš Staněk)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n58pc/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

The Impact of Robotic Process Automation (RPA) on Internal Controls Systems and Audit
 (Jean Bertrand Habinshuti)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79817 | Aplikovaná informatika / Information Systems Management | Theses on a related topic

Robotic Process Automation tools comparison
 (Orkhan Alakbarli)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75909 | Aplikovaná informatika / Information Systems Management | Theses on a related topic

Diagnosis of Malignant Haematopoietic Diseases based on the Automation of Blood Microscopic Image Analysis
 (Alexandra Bodzás)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136303 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Impacts of automation on enterprises in Europe
 (Ali Ahmadov)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76594 | Aplikovaná informatika / Information Systems Management | Theses on a related topic

Future of Automation
 (Charlotte Mufumbi)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6256 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Position of Robotic Process Automation within Enterprises
 (Jeehan Jainal)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81139 | Aplikovaná informatika / Information Systems Management | Theses on a related topic

Low cost automation
 (Miroslav Krejcar)

2015, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//42bsp2// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Automation of production
 (Karolína Matochová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78541 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Economics of Globalisation and European Integration | Theses on a related topic

GraphQL API test automation
 (Alexandra Kolpakova)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78578 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)