Theses on the same topic (having an identical keyword):

autotuning

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Autotuning OpenCL implementace výpočtu mapy elektrostatického potenciálu
 (Filip Petrovič)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xg7xh/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

Řízení a autotuning synchronního AC servomotoru Baldor pomocí měniče Beckhoff AX5206.
 (Jaroslav Běťák)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//yteo45// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Autotuning regulátorů pomocí relé
 (Ladislav SKOVAJSA)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m13xay// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Autotuning regulátorů pro systémy s dopravním zpožděním
 (Radim PIŠAN)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ni772t// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Automatické ladění regulátorů pro elektrické servopohony
 (Michal ŠPIRK)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5ehiv3// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Anizochronní modely v procesu autotuningu
 (František BLAHA)

2008, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u8kbdc// | Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika | Theses on a related topic

Nasazení task-based runtime systému v 3D Fourierově rekonstrukci
 (Jan Polák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yd64s/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Acceleration of image processing algorithms for single particle analysis by electron microscopy
 (David Střelák)

2020, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tt7i8/ | Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost / | Theses on a related topic

Acceleration of image processing algorithms for single particle analysis by electron microscopy
 (David Střelák)

2020, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tt7i8/ | Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost / | Theses on a related topic