Theses on the same topic (having an identical keyword):

auxin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
The effect of auxin herbicides on the regulation of endogenous auxin homeostasis in plants
 (Zuzana ŠEDRLOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ooxiqo// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

The cellular and molecular mechanisms of polar auxin transport in Arabidopsis thaliana
 (Radka Zemová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jy72a/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Functional characterization of chloroplast auxin ABCB transporters and their role in osmotic stress response in Arabidopsis
 (Prashanth Tamizhselvan)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kjmub/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic

Synthesis and biological activity of fluorescently labelled auxin derivatives
 (Kristýna BIELESZOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//clkkqg// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Interakce světelných signálních drah a auxinové signalizace prostřednictvím auxin-binding proteinů v růstu a vývoji rostlin kukuřice
 (Kateřina BAROŠOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bup8hp// | Biologie / Fyziologie rostlin | Theses on a related topic

Charakterizace vybraných proteinových produktů genů kódujících domnělé auxin-aminokyselinové hydrolasy v ječmeni
 (Andrea SUCHOMELOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cb2sof// | Biologie / Experimentální biologie rostlin | Theses on a related topic

Identifikace genů kódujících domnělé auxin-aminokyselinové hydrolasy v ječmeni.
 (Barbora HANZLÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ibz9rf// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Analysis of the Molecular Mechanisms of Cytokinin and Auxin Interactions in Plant Organogenesis
 (Markéta Pernisová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cxgfv/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Úloha fytochromů v expresi genů pro auxin-binding proteiny u kukuřice Zea mays L.
 (Mariana RÝZNAROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bl3tr2// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Úloha auxin-binding proteinů ABP1 a ABP4 v regulaci proteinů PIN u kukuřice Zea mays L.
 (Irena MALICHOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hse6p8// | Biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)