Theses on the same topic (having an identical keyword):

bakalarska prace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Kto budoval chrám práce? Téma práce vo filmoch z obdobia protektorátu Čechy a Morava
 (Zuzana Valachová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f07dp/ | Humanitní studia / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Absolventi na trhu práce – pomoc poskytovaná absolventům úřadem práce a jinými institucemi v lokalitě Třebíčska
 (Marie Bastlová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jr9cv/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Situace osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce - rizika při hledání práce
 (Šárka Veselá)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z8mp6/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Sociální audit - zákonné normy v činnosti společnosti XY (zákoník práce, bezpečnost práce, rovné příležitosti mužů a žen, odbory)
 (Anna Ryklová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/six3w/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

1. Teoretická práce: Současná česká divadelní fotografie 2. Praktická práce: a) Umělé květiny b) Sofie
 (Monika KŘIVÁNKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7qnyp3// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie | Theses on a related topic

Bakalářská práce- Horák, Smetana a Svatopluk, pěvecké spolky z vysočiny
 (Lukáš Smrček)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xw75m/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce
 (Tereza ŠPUNDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//25nvfr// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Veřejná prezentace sociální práce na Úřadu práce ČR
 (Martina TESAŘOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//z9d3wb// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Postoje studentů sociální práce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně k cílovým skupinám sociální práce
 (Lucie ZETTLITZEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wxrq44// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)