Theses on the same topic (having an identical keyword):

bankruptcy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Bankruptcy prediction with explainable machine learning methods
 (Munkhnaran Tsogoo)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b0zn2/ | Finance / | Theses on a related topic

Financial Recovery of the Enterprise as a Bankruptcy Procedure
 (Yulia Dzutseva)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jucll/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

Analysis of creditworthiness of the company using creditworthy / bankruptcy models
 (Aniyat Anuarov)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/omfl5/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

Financial analysis of bankruptcy
 (Igor Sýkora)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71412 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Forecasting Firm's Bankruptcy by Scoring Model
 (Yu Zhang)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113763 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

The Bankruptcy Rules in Linear Ordered Structures
 (Jan Muchna)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29566 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

The Economics of Bankruptcy - International Perspective
 (Anna Rakićová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34156 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

The Bankruptcy Rules in Linear Ordered Structures
 (Jan Muchna)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29566 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Konkurz a malý konkurz
 (Adriana Novosadová)

2016, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/s274i/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Konkurz fyzickej osoby
 (Andrea Sisak)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ii8po/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)