Theses on the same topic (having an identical keyword):

basal stimulation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Český název: Úroveň vědomostí zdravotníků o konceptu bazální stimulace a jeho využití v praxi.
 (Petra VODVÁŘKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2835 | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Bazální stimulace - aplikace konceptu bazální stimulace v praxi
 (Kristýna VAŇKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cp6knp// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Neurorehabilitace ve spojení s prvky bazální stimulace z pohledu všeobecné sestry
 (Gabriela Niessnerová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y2cla/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Implementace bazální stimulace v pooperační péči na neurochirurgii
 (Vítězslav Měchura)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fu27i/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Zapojení rodiny do konceptu bazální stimulace z pohledu všeobecné sestry
 (Kateřina Žilinská)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i31qk/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Využití konceptu Bazální stimulace v rané péči
 (Silvie Šichnárková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oymi0/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Implementace Bazální stimulace v Domově pro osoby se zdravotním postižením
 (Jana Přerovská)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fpkyn/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Implementace Bazální stimulace v Domově pro osoby se zdravotním postižením
 (Jana Přerovská)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fpkyn/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Koncept bazální stimulace v intenzivní péči
 (Ivana Nováková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1oe6/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)