Theses on the same topic (having an identical keyword):

benchmarking

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Benchmarking při hodnocení výkonnosti podniku
 (Nikola Gubániová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/byqso/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Indikátory zdravotní péče a jejich benchmarking
 (Tereza Martináková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hjyow/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Benchmarking při hodnocení výkonnosti podniku
 (Petr Čapoun)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/t79vi/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Benchmarking vybrané firmy
 (Jan Kobián)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/awjzz/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Hodnocení výkonnosti podniku pomocí metody benchmarking
 (Lenka Hrdličková)

2016, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//lyzhrb// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Benchmarking vybraných obchodních společností zabývajících se výrobou a opravou elektrických zařízení
 (Markéta Sabelová)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140007 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Finanční benchmarking dvou vybraných konkurenčních průmyslových podniků
 (Denisa Bialková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//swyjsu// | Management kvality a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Finanční benchmarking společnosti TATRA TRUCKS a.s.
 (Jaromíra Tomčalová)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136508 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Benchmarking vybraných průmyslových podniků
 (Jakub Pitřík)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130193 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Benchmarking vybraných průmyslových podniků
 (Ivana Vrchovecká)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137372 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)