Theses on the same topic (having an identical keyword):

benedictines

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Benediktini v Českých zemích Klášter Kladruby
 (Helena BÍLÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//drp1t8// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Klášterní život českých benediktinů a benediktinek od raného středověku po současnost
 (Marcela VAJSOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//t545k1// | Humanitní studia / Evropská kulturní studia | Theses on a related topic

Benediktini v českých zemích
 (Helena BÍLÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q2whjw// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Benediktini v českých zemích. Sázavský klášter
 (Jana JIRÁSKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nw0td6// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Kalendária v rukopisech rajhradských benediktinů
 (Jitka Klesnilová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3y4v/ | Humanitní studia / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Publikace o sbírkách a muzeích v knihovně benediktinského kláštera v Rajhradě
 (Dominika Špoková)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ih0gx/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Vliv rajhradských benediktinů na středověkou obec věřících
 (Jitka Klesnilová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pfz7h/ | Humanitní studia / Religionistika | Theses on a related topic

Gunther Jacob OSB (1685 - 1734), život a dílo
 (Robert Hugo)

2017, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/om70c/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Hudební věda | Theses on a related topic

Obraz českých dějin v benediktinské klášterní knihovně
 (Kristina Koryčanská)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nlbzt/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Theses on a related topic

Benediktinský klášter v Rajhradě v době opata Aloise Josefa Kotyzy (Osudy klášterního domu a řeholníků v letech 1937–1947)
 (Eva Richtrová)

2015, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klbo4/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)