Theses on the same topic (having an identical keyword):

benefit analyza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Cost-Benefit analýza očima kritiků
 (Ondřej Šandera)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mcfbe/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza rekonstrukce trati Brno-Přerov
 (Kristýna Havlačková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c7gvc/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Cost benefit analýza vybraného projektu
 (Dominika Ježová)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zsgm2/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Cost benefit analýza vybraného dopravního investičního projektu
 (Lucie Mikulová)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cbki6/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza vysokorychlostní železnice Praha-Brno
 (Václav Fučík)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jx748/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza v řízení investic územně - samosprávního celku
 (Pavel Kuda)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oo9wv/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza skládky odpadů
 (Michaela Turiaková)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ctnim/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza projektu sběrného dvoru v obci Určice
 (Eva Františková)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//j5cta7// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Nástroje manažerského rozhodování v praxi: Cost-benefit analýza projektu výstavby ČOV a kanalizace
 (Tomáš Bartoš)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1sr4p3// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Záměr výstavby sportovní haly: Cost-benefit analýza
 (Marek Bareš)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75486 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)