Theses on the same topic (having an identical keyword):

benzen-1

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Příprava některých derivátů 1-(1H-indazol-3-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-onu substituovyných v polohách 5 a 6.
 (Michal KRIEGELSTEIN)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nmm6fs// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Studium kondenzací benzen-1,3,5-triacetonitrilu s aromatickými (di)karbaldehydy
 (Marcela Chrtková)

2021, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o0ppd7// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Syntéza tetrapodálních konjugovaných systémů s centrální benzen 1,4 diaminovou jednotkou
 (Michal Krykorka)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nez2hh// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Synthesis and applications of N,N'-bis([2.2]paracyclophan-4-yl)benzene-1,2-diamine
 (Jan Mikuláštík)

2024, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//gtnnvv// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Příprava 4,5-disubstitutovaných benzen-1,2-dikarbonitrilů
 (Lenka Dokládalová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//k2fg32// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic