Theses on the same topic (having an identical keyword):

bezpecnostni dovednosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Faktory ovlivňující internetové bezpečnostní dovednosti českých dětí (Analýza dat výzkumu EU Kids Online II)
 (Naděžda Švrčková)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/udq8c/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Profesní znalosti, dovednosti a vzdělávání pracovníků soukromých bezpečnostních agentur
 (Radovan KNAP)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x2ewgm// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Bezpečnostní hry pro rozdílné úrovně dovedností
 (Miloš Barták)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oesur/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

Policejní etika a základní komunikační dovednosti příslušníků Policie ČR
 (Václav Švec)

2019, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/vj1ok/ | Veřejná správa / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Vizualizace průběhu bezpečnostní hry
 (Juraj Uhlár)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xsa2o/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Stav úrovně odborných znalostí a dovedností držitelů zbrojních průkazů osob mimo aktivní službu ozbrojených sil a bezpečnostních sborů
 (Miroslav Jíša)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//s3nbg4// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Návrh bezpečnostních obvodů strojních zařízení s využitím moderních systémů
 (Aleš Pitucha)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136348 | Projektování elektrických systémů a technologií / | Theses on a related topic

Gymnastická cvičení jako forma rozvoje pohybových dovedností v úpolových sportech
 (Tomáš Varga)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jfzxf/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic