Theses on the same topic (having an identical keyword):

bezpilotni system (uas)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Návrh aplikace bezpilotních systémů (UAS) u Celní správy České republiky
 (Alexandr Benda)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118707 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Analýza přesnosti výpočtu objemu deponie skrývkových hmot po generalizaci vstupních dat při použití leteckého systému (UAS)
 (Antonín Fryč)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141535 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Možnosti využití družicové navigace pro sledování pohybu UAS v reálném čase
 (Jakub Svoboda)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117570 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Ekonomický aspekt řešení monitorovacího systému pomocí UAS
 (Matěj Šípka)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99663 | Technologie letecké dopravy / | Theses on a related topic

Bezpilotní letouny a jejich využití v krizových situacích
 (Ludmila PÁTÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7iqrjk// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Bezpilotní letoun pro měření kvality ovzduší
 (Lukáš Vachata)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114787 | Technologie letecké dopravy / | Theses on a related topic

Verifikace výsledků matematického modelování znečišťování ovzduší modelem ADMOSS s využitím měření pomocí UAS a biomonitoringu
 (Vladislav Svozilík)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//6xfgvm// | Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) / Geoinformatika | Theses on a related topic

Avionický systém pro UAV
 (Petr Plaček)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99533 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Řízení leteckého bezpilotního prostředku
 (Marek Zajda)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115000 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Využití bezpilotních systémů u Hasičského záchranného sboru České republiky
 (David Dopirák)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110053 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)