Theses on the same topic (having an identical keyword):

bilancovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Bilancování a stanovování cílů v rodině pečující o mentálně postižené dítě
 (Nikola Šaršová)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/c11in/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Optimalizace výrobního procesu s ohledem na kapacitní bilancování
 (Adam Smolka)

2023, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/151080 | Průmyslové inženýrství / | Theses on a related topic

Bilancování profese učitelky/učitele
 (Kristýna Ulrychová)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM158 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - speciální pedagogika | Theses on a related topic

Studie řízení zkušební laboratoře a bilancování kapacit
 (Jakub Světelský)

2018, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//smn5od// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Energetická bilance protitlaké parní turbíny s jedním odběrem
 (Jiří Otipka)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105032 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Komparace vybraných metodik hry na lesní roh a jejich následné využití pro interpretační rozvoj
 (Barbora Jedelská)

2022, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění

https://is.jamu.cz/th/m1f35/ | Hudební umění / Hra na lesní roh | Theses on a related topic

Postavení České národní banky mezi orgány veřejné moci
 (Barbora Soukupová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/cn3cy/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Uživatelské testování jako součást analýzy a návrhu ve vývoji softwaru
 (David Holík)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wke0s/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Řešení vytápění rodinného domu v Jistebníku
 (Martin Bužek)

2022, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/147832 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Způsoby vyrovnávání se s onkologickým onemocněním
 (Barbora HOMULKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nr1pzz// | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)