Theses on the same topic (having an identical keyword):

bilirubin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Příprava transposonových mutantů bilirubin-redukujícího kmene Clostridium perfringens pro identifikaci enzymu bilirubinreduktasy.
 (Anton Viskin)

2019, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//1b2vql// | Klinická bioanalytika / | Theses on a related topic

Bilirubin esterification using aliphatic alcohols
 (Kristýna POSLEDNÍ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mpyecu// | Biochemistry / Biological Chemistry | Theses on a related topic

Vztah genů ovlivňujících metabolismus bilirubinu k nemocem vyvolaným oxidačním stresem
 (Helena Nevolová)

2019, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//o8leeu// | Klinická bioanalytika / | Theses on a related topic

Biologické účinky bilirubinu a lumirubinu in vitro
 (Kateřina Pospíšilová)

2020, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//hlsgow// | Klinická bioanalytika / | Theses on a related topic

Vztah genů ovlivňujících metabolismus bilirubinu k nemocem vyvolaným oxidačním stresem
 (Helena Nevolová)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//azs4f0// | Klinická bioanalytika / | Theses on a related topic

Konkurenční vazba léčiv a bilirubinu na sérový albumin
 (Ema Mezihoráková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//jvqe4h// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu
 (Martina SLÁMOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5g97c6// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Vývoj nové metody pro stanovení bilirubinu a jeho esterů
 (Tereza KAMIŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//28x89o// | Biologie / Biologie-Chemie | Theses on a related topic

Studium samoasociátů bilirubinu pro vývoj disoluční léčby cholelithiázy
 (Jana Pospíchalová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//1ceden// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Studium fotoizomerů bilirubinu
 (Aneta Teclová)

2016, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//3cigb2// | Klinická bioanalytika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)