Theses on the same topic (having an identical keyword):

binarni smes

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Volumetrické vlastnosti binární směsi obsahující izooktan
 (Barbora NESETOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//88xj86// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Vliv homogenizačních a lisovacích parametrů na mikrostrukturu a makroskopické vlastnosti tablet tvořených modelovou binární směsí
 (Alena Zachová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//zsfopx// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Separace binární směsi oxidu uhličitého a methanu membránou obsahující iontovou kapalinu.
 (Tereza ČERNAJOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aq670y// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Absorpce binární směsi v náplňové koloně
 (Sandra Stodůlková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kxlegk// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Absorpce binární směsi v náplňové koloně
 (Sandra Stodůlková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zd5gr3// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Rektifikace binární směsi etanol - voda
 (Jakub Korpas)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81945 | Procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Theses on a related topic

Experimentální stanovení dolní meze výbušnosti binárních směsí
 (David Talaš)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114182 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Kombinační efekty v binárních směsích pomocných látek pro přímé lisování tablet
 (Anna Procházková)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//d0aeqq// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Studium míry interakce v binárních směsích API-excipient pomocí povrchové energie
 (Lucie Souchová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//eay4z4// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Tvorba binárních směsí s využitím nevodných dispersí
 (Pavel Matoušek)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//29slng// | Chemie a technologie materiálů / Teorie a technologie výbušin | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)