Theses on the same topic (having an identical keyword):

blended learning

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Blended Learning Activities to Meet Individual Learning Needs
 (Iveta Pekařová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/id54i/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Blended learning jako nástroj rozvoje digitálních kompetencí pedagogických pracovníků
 (Eva Mertová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t2mvu/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Blended learning ve výuce žáků s SPU
 (Robin Horák)

2017, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3w5m/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Blended learning in the development of academic writing in a one to one course
 (Zuzana Petrová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3c46/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Using Blended Learning to Futher Develop the Systems and Skills of Students Preparing for the Maturita Exam in English
 (Anna Štohanzlová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/apft0/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Využití Blended Learning pro výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 (Marek Benc)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9980 | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Bc. učitelství - všeobecný základ | Theses on a related topic

Blended learning
 (Michal Ira)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//nf4d27// | Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Blended learning pro odbornou přípravu dobrovolných hasičů
 (Lukáš MACHURA)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//j946mc// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Blended learning ve vzdělávací činnosti dětského zájmového kroužku
 (Jiří PLACHÝ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//djw6m0// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Ověření efektivnosti výuky anglického jazyka modelem blended learning aplikovaným v distanční části online komponentem MyEnglishLab
 (Danuše Vymetálková)

2020, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eDi150 | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)