Theses on the same topic (having an identical keyword):

blender

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Webová knihovna materiálů pro Blender
 (Lukáš Kakos)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ftt8z/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Tvorba aplikace na platformě Blender pro návrh horolezeckých cest na umělých a přírodních horolezeckých stěnách
 (Vojtěch Kovářík)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xrio9/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Peer Blender: Datová analýza nástroje pro peer assessment
 (Pavel Klammert)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/imutc/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Jazyk Python jako skriptovací jazyk pro Blender
 (Ondřej Kraus)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wiyut8// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Modelování v SW nástroji Blender
 (Oldřich Veselý)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9908 | Informatika / Informatika se zaměřením na vzdělávání, Základy techniky se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Controlling Blender Software by Using Devices for Virtual Reality
 (Martin Sovják)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140579 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Využití softwaru Blender na střední škole
 (Oldřich Veselý)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5758 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - informatika, Učitelství pro střední školy - základy techniky | Theses on a related topic

Generátor mest pro Blender
 (Jan HAMERNÍK)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p570xr// | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Virtuální realita v prostředí Blender VR
 (Václav MAREŠ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//23n1fn// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Blender Game Engine a jeho aplikace
 (Michael ŽÍDEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w1i6x3// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)