Theses on the same topic (having an identical keyword):

blind and visually impaired

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Inclusive education and its impact on the society and students who are blind and visually impaired: A survey of Nigeria
 (James Eburikure OLAYI)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fedmgx// | Special Education / | Theses on a related topic

Využití optických a kompenzačních pomůcek pro slabozraké a nevidomé, náplň činnosti center pro zrakové postižené a nevidomé
 (Magdaléna Furdeková)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkpfy/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Theses on a related topic

Služby knihoven pro nevidomé a slabozraké
 (Žaneta Šestáková)

2021, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ydazq/ | Informační studia a knihovnictví / Knihovnictví | Theses on a related topic

Využití speciálních optických pomůcek a přístrojů v edukaci slabozrakých a nevidomých osob
 (Sheila Frey)

2023, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gheeb/ | Optika a optometrie / | Theses on a related topic

Problematika specifik studia těžce zrakově postižených studentů na vysokých školách v ČR a jejich integrace do pracovního procesu
 (Petra ZLÁMALOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n9pddc// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální a vzdělávací péče o slabozraké a nevidomé
 (Petra Bíbrová)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n21z4/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Znalosti všeobecných sester při ošetřování a komunikaci nevidomých a zrakově postižených
 (Anna Horáková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tg92zu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic