Theses on the same topic (having an identical keyword):

block mining

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Řešení dopravy do sloje 23. v oblasti 15. kry lokality ČSA, Dolu Karviná OKD a.s. přes kru č. 1
 (Vladimír Vrabko)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98103 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Řešení degazace spojených slojí č. 39a+40 ve 3. kře na Důlním závodě 2, lokalita JIH
 (Jan Valášek)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119970 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Navržení technologie přípravy prvního bloku 26.sloje 11. kry, lokality ČSA, Dolu Karviná, OKD a.s.
 (René Knopp)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98091 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Plán otvírky, přípravy a dobývání 10. kry 16. a 17. sloje Závodu Důl Karviná
 (David Kaczur)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107770 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Navržení technologie dobývání 23. sloje v oblasti 15. kry lokality ČSA, Dolu Karviná OKD a.s. na základě dosavadních geologických poznatků
 (Tadeusz Kristen)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98302 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Návrh přípravy prvního bloku 17. sloje v oblasti 10. kry na lokalitě ČSA, Dolu Karviná OKD a.s., v návaznosti na realizovanou otvírku
 (Kamil Bardoň)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98163 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Návrh modernizace způsobů blokové těžby na lomu Podhorní Újezd
 (Zuzana Řezáčová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92419 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh protiotřesových opatření pro dobývaní bloku porubu č. 22 3756 ve kře č. 22 závodu ČSA Dolu Karviná
 (Štefan Beliš)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98394 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Návrh protiotřesových opatření pro dobývání bloku porubu č. 223754 ve kře č.22 lokality ČSA, dolu Karviná
 (Tomáš Absolon)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98124 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Návrh protiotřesových opatření pro dobývání bloku porubu č.140706 ve kře 7 a 8 lokality Lazy, Dolu Karviná
 (Alexej Bolf)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98364 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)