Theses on the same topic (having an identical keyword):

brno-obrany

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Brno - Obřany - Hradisko. Výšinné opevněné sídliště z pozdní doby bronzové.
 (Tereza Zbránková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y27mu/ | Historické vědy / Archeologie | Theses on a related topic

Sedimentárně-petrografické studium neogenních sedimentů na lokalitě Brno-Obřany
 (Michaela Horáková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uyz0g/ | Geologie / | Theses on a related topic

Konverze přádelny na domov pro seniory, Brno - Obřany.
 (Lucie Tošenovská)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110146 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Konverze přádelny a dostavba blízkého okolí pro funkci bydlení, Brno-Obřany
 (Jakub Kupka)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110140 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Konverze objektu bývalé Esslerovy přádelny, revitalizace nábřeží řeky Svitavy, Brno-Obřany
 (Vít Minařík)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110139 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Nové lokální kulturní centrum městské části Brno – Obřany
 (Martina Košařová)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110153 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí liniových staveb v Brně - Obřany a Rohozná
 (Monika Boučková)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//b2ggzj// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic