Theses on the same topic (having an identical keyword):

btl

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
BTL marketingová komunikace a její význam pro budování značky
 (Lucie Bindzarová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52479 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vliv BTL komunikace značky Staropramen Cool na spotřebitele
 (Julius Wenig)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34796 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Význam BTL komunikace pro značku Rexona
 (Karolína Kubátová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/37564 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

BTL podpora značky Hellmann´s
 (Simona Hrázká)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/22318 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

BTL propagace kosmetické řady
 (Barbora JELÍNKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bbf9jz// | Výtvarná umění / Užité umění | Theses on a related topic

Budování značky BTL zdravotnická technika a.s.
 (Jana Kálalová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/22117 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

BTL marketingové komunikační aktivity jako stimul k nákupu, aplikace na značku Coca Cola.
 (Renata Mahdalová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24865 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Event marketing jako součást BTL aktivit
 (Kateřina Tarabová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//oj334w// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

BTL marketingové komunikace a jejich význam pro budování značky.
 (Markéta Kristlová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14349 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Vztah nadlinkových a podlinkových nástrojů integrované marketingové komunikace
 (Kateřina Winterová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/g2egg/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)