Theses on the same topic (having an identical keyword):

c-myb

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Analýza exprese c-Myb v kolorektálním karcinomu a její prognostický význam
 (Michal Tichý)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k4dmu/ | Patologie (čtyřleté) / Patologie | Theses on a related topic

Molekulární faktory při formování tvrdých tkání: funkce c-Myb a kaspáz v endochondrální osifikaci
 (Eva Janečková)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/go5nz/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Funkce proteinu c-Myb ve vybraných aspektech kancerogeneze
 (Lucia Knopfová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/znl0d/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Funkce proteinu c-Myb v patogenezi kolorektálního karcinomu
 (Lucie Pekarčíková)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zowau/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Úloha proteinu c-Myb v regulaci migrace, invazivity a apoptózy buněk střevního karcinomu
 (Lucie Pekarčíková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/egbm0/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Proteiny rodiny Myb – nové úlohy v tumorigenezi a nádorové progresi
 (Monika Dúcka)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnlch/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Theses on a related topic

Úloha proteinu c-Myb při vývoji nádorů
 (Blanka Jančeková)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xuq4s/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

c-Myb v embryonálním vývoji savců
 (Eva Janečková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqbb4/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Studium úlohy proteinů c-Myb a Cox-2 ve střevních buňkách
 (Kristina Nešporová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q2a5z/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Transkripční faktory Myb při vývoji tvrdých tkání a přilehlých struktur
 (Eva Janečková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppi3j/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)