Theses on the same topic (having an identical keyword):

cam-icu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Posuzování akutní zmatenosti u seniorů
 (Kateřina BARANOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7kjxgq// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Sledování delirantních stavů u pacientů v intenzivní péči
 (Iveta Radoušková)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k2xdr/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Delirantní stavy v intenzivní medicíně
 (Michaela HALATOVÁ)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//i871y1// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Incidence delirantních stavů u kriticky nemocných pacientů
 (Marcela KÁŇOVÁ)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//l10z52// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Delirium u pacientů s cévmí mozkovou příhodou
 (Adéla Mitášová)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qdxvb/ | Neurologie (čtyřleté) / Neurologie | Theses on a related topic

Hodnocení deliria u seniorů v intenzivní péči
 (Michaela KOHUTOVÁ)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qjmx3a// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii | Theses on a related topic