Theses on the same topic (having an identical keyword):

canisterapie/ canistherapy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Využití canisterapie pro rozvoj komunikačních schopností dětí předškolního a mladšího školního věku
 (Martina Machalová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lfepk/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv canisterapie a hiporehabilitace na celkový rozvoj žáků se zdravotním postižením
 (Michaela Schmidtová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zgn1a/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv canisterapie na osoby s tělesným a mentálním postižením v denním stacionáři
 (Lenka Zdrhová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nz2xd/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Canisterapie u žáků s mentálním postižením na základní škole
 (Petra Penková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mxfoq/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití canisterapie v dětské léčebně
 (Marie Hönigová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/buzer/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Canisterapie a její vliv na všestranný rozvoj jedince se zdravotním postižením
 (Lucie Mrkvová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hgirq/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Canisterapie se seniory v rezidenčních zařízeních
 (Andrea Šauerová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w1ddz/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Využití canisterapie v rámci logopedické intervence
 (Veronika Plechatá)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j59qr/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Postoj pomáhajících pracovníků a canisterapeutů k využití canisterapie u dětí s kombinovaným handicapem
 (Daniela Zahálková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fdm4p/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Postoj pomáhajících pracovníků a canisterapeutů k využití canisterapie u dětí s kombinovaným handicapem
 (Daniela Zahálková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fdm4p/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)