Theses on the same topic (having an identical keyword):

carbon monoxide

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Nenápadný přízrak jménem oxid uhelnatý, komplexní řešení intoxikace oxidem uhelnatým v přednemocniční péči a na urgentních příjmech.
 (Lada ŽAMPACHOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ilvgu3// | Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Theses on a related topic

TBM: riziko kontaminace vzduchu CO při práci v přetlaku
 (Pavel Táborský)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130004 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Experimentální studie výbuchových charakteristik směsí oxidu uhelnatého a metanu se vzduchem
 (Vít Šerý)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ab6f1e// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Specifika péče o pacienty intoxikované oxidem uhelnatým v neodkladné péči
 (Tomáš BRŮŽEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xf0v6u// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Teoretická a experimentální studie vlivu přídavku CO2 na výbušné vlastnosti směsi oxidu uhelnatého a vzduchu
 (Jakub Mrázek)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//nfq8et// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Intoxikace oxidem uhelnatým
 (Aleš RYKALUK)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7c1ffk// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Akutní intoxikace oxidem uhelnatým: patofyziologie a léčebné aspekty včetně hyperbarické oxygenoterapie
 (Lukáš JAŠEK)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//w3fb5e// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Intoxikace oxidem uhelnatým
 (Aleš RYKALUK)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7c1ffk// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

OTRAVA OXIDEM UHELNATÝM V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI
 (Alena GROSSMANNOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//spvxqg// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Akutní intoxikace oxidem uhelnatým se zaměřením na léčbu hyperbaroxickou oxygenoterapií.
 (Tomáš GRZYWAČ)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//m9o6su// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)