Theses on the same topic (having an identical keyword):

career objectives

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

The Next Generation of Farmers: Assessing University Students' Views on Farming as a Career Path
 (Sofía Alexandra Bursic Milasevicius)

2023, Bakalářská práce, Fakulta tropického zemědělství / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//1cdtde// | International Cooperation in Agricultural and Rural Development / | Theses on a related topic

Vzdělávací a profesní dráha romských policistů z jejich vlastního subjektivního pohledu
 (Aneta Macíková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wigng/ | Pedagogika / | Theses on a related topic