Theses on the same topic (having an identical keyword):

celogenomove sekvenovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Celogenomové sekvenování vybraných druhů sinic
 (Marek GLOMBIK)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nti4d5// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Možnosti využití celogenomového sekvenování v epidemiologii multirezistentních bakterií
 (Jana Hansliková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pjd8j/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Aplikace sekvenování nové generace pro fylogenetickou analýzu bakteriálních genomů a metagenomiku
 (Vojtěch Kovařovic)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kztvs/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Možnosti celogenomového sekvenování při studiu genomů rodu Trifolium
 (Lenka Pátková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/py0ci/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Kompletace celogenomové sekvence T. pallidum subsp. pallidum kmene Mexico A, anotace genomu a srovnání s dalšími příbuznými genomy
 (Helena Pětrošová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iuyqu/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Sekvenování nové generace při studiu regulace genů u rostlin
 (David Vlk)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j5823/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Současné přístupy a výsledky celogenomové analýzy pro identifikaci genů významných ve šlechtění plodin čeledě Fabaceae
 (Jitka Plucarová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/usu0g/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Sekvenování nové generace jako nástroj identifikace nových rostlinných virů
 (Hana NOVOTNÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q7zszy// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Srovnávací genomika poddruhů Staphylococcus petrasii
 (Vojtěch Kovařovic)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hkckb/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic