Theses on the same topic (having an identical keyword):

cerpani.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Organizační zabezpečení a systém čerpání evropských dotací v novém projektovém období
 (Magdalena Kopecká)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vr0bi/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Problematika čerpání ESIF 2007-2013 z pohledu Nejvyššího kontrolního úřadu
 (Ivana Durníková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fjhlf/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Analýza efektivnosti procesu řízení čerpání prostředků z Evropské unie v Národním památkovém ústavu (NPÚ)
 (Marek Ševeček)

2016, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/l28xr/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Specifika výzkumné organizace při čerpání veřejných prostředků
 (Jitka Hlaváčková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/azy5l/ | Ekonomika a management / Finance - blok A | Theses on a related topic

Analýza čerpání Fondů EHP a Norska Českou republikou od roku 2004
 (Kristýna Hutová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8hbg/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Praktické problémy čerpání dotací se zaměřením na kontrolu, postih a obranu příjemce dotace
 (Tereza Matušková)

2016, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nm5bx/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zhodnocení využití integrovaných nástrojů pro čerpání strukturálních fondů ve vybraných územích
 (Martin Hanisch)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cpq0o/ | Právní specializace / Veřejná správa I | Theses on a related topic

Kontrola v systému čerpání fondů EU
 (Pavel Mazanec)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/j87l6/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Právní úprava dovolené a jejího čerpání
 (Lenka Gonová)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gpkz8/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Zhodnocení úspěšnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů městem Olomouc
 (Anna Škařupová)

2020, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/rtw42/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)