Theses on the same topic (having an identical keyword):

certification

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Méthodes de certification et de préparation a la certification en FLE
 (Hana KAŇOKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qrpwvx// | Filologie / Anglická filologie - Francouzská filologie | Theses on a related topic

An assessment of the possibility for improving market situation by FSC certification in the selected countries
 (Saara Pennanen)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//oj1m2k// | European Forestry / | Theses on a related topic

Possible approaches to certification authority implementation
 (Ján Lieskovský)

2007, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rjiv5/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Medzinárodné nevládne organizácie pri riešení konfliktov -- prípadová štúdia krvavé diamanty a Kimberley Process Certification Scheme
 (Barbora Kudzejová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/38276 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie | Theses on a related topic

Certification en FLE
 (Lucie PŘÍHODOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ousyyj// | Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzštiny pro střední školy | Theses on a related topic

Význam a vplyv energetickej certifikácie fondov na všeobecnú hodnotu
 (Roman Bitter)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/gzf47/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Zhodnocení obchodu s dřevinami z tropických a subtropických oblastí ve vazbě na certifikaci lesů a zpracovatelské řetězce
 (Ondřej Kratochvíl)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hg8blg// | Lesnictví / Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí | Theses on a related topic

Analýza neshod zjištěných v rámci certifikačních a recertifikačních auditů systémů managementu kvality
 (Šárka Palovská)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136467 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Analýza nákladů a přínosů certifikace managementu kvality a certifikace environmentálního managementu ve stavebních firmách.
 (Nela NOVÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ojr0bi// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)