Theses on the same topic (having an identical keyword):

ceska hudebni veda

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Kýč v hudbě z pohledu české hudební vědy v období 1918-1968
 (Jakub Šupka)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i4wbh/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Vývoj českej hudobnej vedy v rokoch 1964-1989 na základe tematickej analýzy periodika Hudební věda
 (Ivana ČEPELOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rghire// | Humanitní studia / Uměnovědná studia - Muzikologie | Theses on a related topic

Bjarnat Krawc a česká hudební kultura
 (Zuzana Dupalová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aq99b/ | Humanitní studia / Hudební věda | Theses on a related topic

Česká meziválečná hudební avantgarda, pojem "avantgarda" v české hudbě
 (Petr Haas)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gigtw/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Periodikum Opus Musicum v kontextu české hudební kultury
 (Tereza Marešová)

2021, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/v9y07/ | Hudební umění / Hra na housle | Theses on a related topic

K větší slávě Boží i pro potěchu Múz. Podoby klášterní hudební kultury v českých zemích 17. a 18. století na příkladu benediktinů.
 (Pavel Žůrek)

2017, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a7z0j/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Hudební věda | Theses on a related topic

Duchovní hudba českého baroka a Lamentationes Jeremiae Prophetae Jana Dismase Zelenky z hlediska hudební interpretace
 (Marie MIKULKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s40vx4// | Učitelství pro střední školy / Hv-Zp | Theses on a related topic

Český hudební underground od 70. let po současnost s přihlédnutím k vývoji organizačních aspektů
 (Kateřina Hejlová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t2qcx/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Elementární hudební interpretace inspirovaná moderními českými teoretiky
 (Milada NEJDLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vqmd7m// | Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)