Theses on the same topic (having an identical keyword):

cesky pravopis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Pravopis přejatých slov v Pravidlech českého pravopisu z let 1902 až 1993
 (Michal ZYCH)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p2yt3g// | Filologie / Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích | Theses on a related topic

Pravopis a jeho výuka na základní škole
 (Markéta PECUCHOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//r217uc// | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Eine verborgene kontrastive Grammatik: Jan Slavomír Tomíčeks 'Pravopis český' (1850)
 (Juraj LEŠKO)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iar11g// | Filologie / Německá filologie | Theses on a related topic

Pravopis velkých písmen ve vlastních jménech v ruštině a češtině
 (Kateřina Škobránková)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fddds/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Pravopis velkých písmen
 (Michaela IŠTVÁNOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//obbv6o// | Učitelství pro základní školy / český jazyk - občanská výchova | Theses on a related topic

Pravopis na 2. stupni základní školy
 (Markéta PECUCHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wmzibb// | Specializace v pedagogice / český jazyk - výtvarná výchova | Theses on a related topic

Vliv výukového softwaru s dichotomickým typem úloh na výuku českého pravopisu na základní škole
 (Martina Skalková)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8hcm/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Diagnostický diktát pro vyhodnocení znalostí českého pravopisu
 (Vojtěch Škvařil)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3xbu/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Inovativní mobilní aplikace pro procvičování českého pravopisu
 (Marek Šabo)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oq3zp/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Pravopis a tvarosloví anglicismů a slov cizího původu v současném českém tisku
 (Klára Markovičová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//ldcfvj// | Specializace v pedagogice / anglický jazyk - český jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)