Theses on the same topic (having an identical keyword):

cestina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Čeština 2.0 a Hacknutá čeština: neortodoxní slovník dnešní mateřštiny - jazyková analýza vybraných neologismů
 (Aneta VESELÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7mgyzz// | Filologie / Bohemistika | Theses on a related topic

Stará čeština - vymezení a vnímání etapy vývoje jazyka
 (David MIFFEK)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hvp79y// | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Čeština jako cizí jazyk pro anglicky mluvící: komparace učebnic češtiny jako cizího jazyka
 (Barbora VEJLUPKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ac7od9// | Učitelství pro základní školy / AJ ČJ pro 2. st. ZŠ navazující | Theses on a related topic

Spisovná čeština na Těšínsku. Postoje a realita
 (Kateřina Helisová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fnssb/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Čeština na internetových diskuzních fórech
 (Lucie Siverová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tj02h/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Čeština na internetových diskuzních fórech
 (Lucie Siverová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tmik7/ | Humanitní studia / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Čeština dívčích blogů
 (Lucie Siverová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tuoow/ | Humanitní studia / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Obecná čeština a její funkce v komiksu
 (Pavla Hlaváčková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dd1mi/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Současná spisovná čeština - postoje a realita
 (Simona Khatebová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p8zu1/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Současná spisovná čeština - postoje a realita
 (Simona Khatebová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b4wji/ | Humanitní studia / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)