Theses on the same topic (having an identical keyword):

cez

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Vplyv vybraných osobností slovenskej populárnej hudby na publikum cez nové média
 (Karolína Šťastná)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ccn4j/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Predstavenie moderného podnikového riadenia cez veľkú stavebnú spoločnosť
 (Zsolt Tóth)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/u7zt2/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Možnosti predaja bankových produktov cez internet
 (Marta Kubáňová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hd5jd/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Možnosti predaja poistných produktov cez internet
 (Ľubomír Mutala)

2012, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/knlzl/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Komparácia štátov Európskej únie cez vybrané harmonizované ukazovatele
 (Radoslav Vojt)

2012, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/rkdsr/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Dopad hospodárskej krízy na českú a slovenskú ekonomiku sledovaný cez makroekonomické ukazovatele
 (Kamila Nováková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51792 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Projekt zvyšování CEZ ve vybrané společnosti
 (Lukáš Nedjalkov)

2018, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//27bg56// | Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Plechový bubienok: transformácia od románu cez textovú knihu až po inscenáciu
 (Frederika OVSIANKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6akgo1// | Humanitní studia / Uměnovědná studia - Německá filologie | Theses on a related topic

Analýza využitia softwaru cez internet v malých a stredných organizáciách formou SaaS
 (Matej Horenský)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29420 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)