Theses on the same topic (having an identical keyword):

charta prav

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Charta základních práv Evropské unie v judikatuře Evropského soudního dvora
 (Pavlína Kohutičová)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ffexx/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Charta základných práv EÚ v činnosti súdnych orgánov EÚ
 (Miroslav JAKUBČÍK)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//065oyv// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Porovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Charty základních práv Evropské unie. Budoucnost ochrany lidských práv v Evropské unii
 (Viktor Hýbl)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ke05f/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Dětská práva a Charta práv hospitalizovaných dětí, její znalost a dodržování z pohledu doprovodu hospitalizovaného dítěte na lůžkové části Dětského oddělení v Klatovské nemocnice,a.s.
 (Čestmíra MÁDLOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4aiuax// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Právní status Charty základních práv EU a otázky její aplikace v intencích Lisabonské smlouvy
 (Lenka BUCHTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wfcp7g// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dodržování Charty práv dětských pacientů v nemocnici
 (Lenka ROKOSOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uy0kvm// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vplyv ľudských práv na slobody jednotného vnútorného trhu EÚ
 (Filip Glézl)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z5n3k/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vnitřní příznaky ideových sporů v rámci československého hnutí Charta 77
 (Kristýna KAČERIKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3owlev// | Politologie / Politologie (dvouoborové) - Společenské vědy (dvouoborové) | Theses on a related topic

Evropská charta místní samosprávy
 (Jana DRÁBOVÁ)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//20whv3// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Theses on a related topic

Evropská sociální charta, základní dokument Rady Evropy v sociální oblasti, a její implementace do českého právního řádu
 (Michaela KERULOVÁ)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//b1i7dt// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)