Theses on the same topic (having an identical keyword):

child custody

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče jako jedna z forem náhradní rodinné péče
 (Jana VAŇKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j2vygd// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Prožívání konzultací na OSPOD při jednání o svěření dítěte do péče rozvedenými otci a sociálními pracovnicemi
 (Klára Musilová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jj42a/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Svěření dítěte do péče otce - případová studie
 (Eliška Vokřínková)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xg4mg/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Střídavá péče po rozvodu z pohledu rodičů a dětí
 (Julie Pospíchalová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1wrr/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Porozvodová péče o dítě v percepci otce
 (Kristýna Boudová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//uzjv6p// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Pojetí genderu v rozsudcích o přidělení dětí do péče
 (Kateřina Pospíšilová)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t96cv/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Právní a sociální aspekty svěření dítěte do péče rodičů po rozvodu
 (Barbora AŠKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xz2qq1// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pohled sociálních pracovníků na svěření dítětě do péče registrovaným párům
 (Alena HEGEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0vimk6// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální aspekty svěření dítěte do péče rodičů po rozvodu
 (Barbora AŠKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6ovssw// | Specializace v pedagogice / Psychologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Problematika střídavé péče u dítěte s těžkým postižením (kazuistika dítěte s CFC syndromem)
 (Michaela KOKLAROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iyk8jg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)