Theses on the same topic (having an identical keyword):

chko ceske stredohori

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Udržitelný cestovní ruch v podmínkách vybrané CHKO
 (Jan Adamec)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/8146/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Srovnání potenciálu CHKO České středohoří a CHKO Kokořínsko pro fyzickogeografické exkurze a návrh aktivizačních metod
 (Sandra VANIŠOVÁ)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2747 | Učitelství pro střední školy / | Theses on a related topic

Využití potenciálu „nejcennější části“ CHKO České středohoří v rámci udržitelného rozvoje
 (Petr Mayer)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86628 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

CHKO České středohoří
 (Zuzana Tomová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86817 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Organizační kultura Správy CHKO České středohoří
 (Vendula PEŘINOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tutht0// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Historie turismu na území CHKO České středohoří a jeho aktuální trendy
 (Petr HAVEL)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a9zxck// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Porovnání osídlení vybraných CHKO České republiky
 (Klára ŠIMONOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ogvk9n// | Geografie / | Theses on a related topic

Hodnocení vlivu managementu na populace orchidejí ve vybraných lokalitách CHKO České středohoří
 (Petra MATĚJOVSKÁ)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yr0pxq// | Biologie / | Theses on a related topic

Charakteristika povodí Pokratického potoka v CHKO České středohoří a studie revitalizace toku
 (Jaroslav PÉM)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//q9b1u6// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Biologické zhodnocení sekundárních kamenitých akumulací v bývalém lomu na vrchu Třtín (České středohoří)
 (Jana TOMANCOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//luwlzv// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)