Theses on the same topic (having an identical keyword):

chlorofyl

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Změny fotosyntetického aparátu u mutanta ječmene s nefunkční biosyntézou chlorofylu b
 (Tereza VÁNSKÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//06awn7// | Biochemie / | Theses on a related topic

Od světla nezávislá biosyntéza chlorofylu v nahosemenných rostlinách
 (Tibor STOLÁRIK)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//44h3q1// | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Zhášení fluorescence chlorofylu
 (Jan SOUKOP)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4jaev1// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Zhášení fluorescence chlorofylu
 (Jan SOUKOP)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//irva70// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Optimalizace zhášecí analýzy fluorescence chlorofylu pro ječmen setý
 (Martin MISTRÍK)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//isz08i// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Poznatky o genetické determinaci biosyntézy chlorofylu u Arabidopsis thaliana
 (Ondřej Bernatík)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tty3i/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Molekulární charakteristika mutace v biosyntéze chlorofylu u Arabidopsis thaliana L. (Heynh.)
 (Ondřej Bernatík)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a6c9y/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Fyzikálně chemické gradienty a prostorová heterogenita chlorofylu v podélném profilu nádrže Římov
 (Jitka VÍTKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//82tcfj// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Teoretické modelování vlivu elektrického pole přenašečů elektronů ve fotosystému II na fluorescenční indukci chlorofylu
 (Barbora CHMELINOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yo6vgu// | Fyzika / Molekulární biofyzika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)