Theses on the same topic (having an identical keyword):

chronicka bolest

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Chronická nenádorová bolest ve stáří v péči algeziologa
 (Ivana Eckelová)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j7god/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Jak chronická bolest ovlivňuje kvalitu života včetně soběstačnosti a pracovních schopností
 (Michaela BUCHTELOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//uzu3o3// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Chronická bolest jako determinant fyzického zdraví
 (Jana KRÁLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//eqqpj1// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vliv aerobní intradialyzační fyzioterapie na bolest a kvalitu života u pacientů s chronickým renálním selháním
 (Jolana Černá)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c9719/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Bolest jako ošetřovatelský problém
 (Barbora BERÁNKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h65azs// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Bolest: ženy versus muži
 (Alžběta ŠAUEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3tns57// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Bolest jako ošetřovatelský problém
 (Erika MATIKO)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zzf4ib// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Bolest u seniorů při vykonávání základních všedních činností
 (Kateřina ŠAFÁŘOVÁ)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//48vs3z// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii | Theses on a related topic

Bolest a její možnosti léčby v přednemocniční neodkladné péči
 (Aneta PEJŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//azw0zm// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Vliv služby pro léčbu akutní bolesti (Acute Pain Service) na incidenci chronické pooperační bolesti
 (Viktor Kubricht)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xwizd/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)