Theses on the same topic (having an identical keyword):

chronicke dusevni onemocneni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Novodobé přístupy sociální práce k lidem s chronickým duševním onemocněním
 (Pavla Doležalová)

2022, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/x8zn7/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální podniky jako možnosti zaměstnávání pro osoby s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním
 (Petr Matoušek)

2022, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/uwm11/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Zhodnocení dostupnosti pobytových sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním
 (Eva Riedlová)

2021, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143338 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Reminiscence u seniorů s chronickým duševním onemocněním
 (Simona Gubanyiová)

2022, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//g12ixl// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Theses on a related topic

Aktivizační činnosti u osob s chronickým duševním onemocněním v domovech se zvláštním režimem
 (Lucie ČERNÍNOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nl5l42// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - andragogika | Theses on a related topic

Kvalita života osoby s chronickým duševním onemocněním v kombinaci s LMP
 (Monika SVÁČKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kut44n// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Resocializace osob s chronickým duševním onemocněním v rámci chráněného bydlení
 (Beáta ROSSMANNOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ckwyvi// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Kritéria k umisťování klientů s chronickým duševním onemocněním z pohledu pobytových sociálních zařízení v Královéhradeckém kraji
 (Jana Kameníková)

2016, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4200 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Dostupnost pobytových sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji v souvislosti s reformou psychiatrické péče
 (Helena BRENÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//geun5x// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)