Theses on the same topic (having an identical keyword):

chudoba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Chudoba ve světě v českém vzdělávacím kurikulu
 (Ondřej Kovář)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqfhu/ | Geografie a kartografie / Historie Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Pracující chudoba v ČR - co (ne)říkají data šetření SILC
 (Denisa Dvořáková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/avizq/ | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací | Theses on a related topic

Chudoba, sociální problém současné společnosti
 (Tomáš Kresáč)

2021, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/t2vnw/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Globální problémy světa: chudoba a hlad
 (Kristýna Szotkowská)

2021, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wt9is/ | Regionální rozvoj a cestovní ruch / | Theses on a related topic

Energetická chudoba v České republice perspektivou "bottom-up"
 (Dominik David)

2021, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mftsg/ | Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost / | Theses on a related topic

Inovativní metody v tréninku boxu
 (Ondřej Chudoba)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p4dwk/ | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Individualismus a chudoba
 (Veronika Procházková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxd48/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Chudoba v české společnosti a vývoj sociálně-politických opatření zaměřených na tento problém
 (Iva Strnadlová)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zdnjt/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Bohatství a chudoba u vybraných řeckých autorů
 (Barbora Dobešová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8csb/ | Filologie / Mediteránní studia | Theses on a related topic

Pracujúca chudoba v EU a ČR
 (Michal Kozák)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g6fg2/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)