Theses on the same topic (having an identical keyword):

cigarety

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Alkohol a cigarety mezi žáky 2. stupně základních škol.
 (Aneta Jurčíková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/yc9ap/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Alkohol, cigarety, marihuana a hraní počítačových her u žáků ZŠ
 (Lucie Šabatková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/amiyw/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Elektronické cigarety a jejich vliv na zdraví uživatelů - literární rešerše
 (Daniel CHYTIL)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ptkrk4// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Návrh strategie pro firmu El-Cigarety
 (Vít Pešl)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141839 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Alkohol, cigarety - součást životního stylu mládeže.
 (Věra Jarošková)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogy5n/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Alkohol, cigarety - součast životního stylu dětí a mládeže
 (Jana STREJČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//erav6d// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Cukrovinky, cigarety
 (Vladimír Daťka)

2015, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//aq9exe// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Animovaná tvorba | Theses on a related topic

Alkohol a cigarety: substituty nebo komplementy?
 (Přemysl Totzauer)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25098 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Vliv ceny krabičky cigaret na spotřebu cigaret kuřáka v České republice
 (Veronika NOSKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1cgajc// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Analýza aerosolu z jednorázových elektronických cigaret a posouzení výskytu potencionálně zdraví škodlivých látek s dalšími druhy cigaret
 (Michal Malíček)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//2pl5pn// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)