Theses on the same topic (having an identical keyword):

civilni pravo procesni.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Procesní právo podle občanského soudního řádu a insolvenčního zákona a jejich sbližování se zaměřením na realizaci práv a povinností účastníků insolvenčního řízení
 (Patrik KURZ)

2019, Disertační práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1jy75e// | Teoretické právní vědy / Občanské právo | Theses on a related topic

Druhy žalob v civilním právu procesním
 (Filip Sedlák)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ympbc/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Negativní procesní podmínky v občanském soudním řízení
 (Jakub TOMEK)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//11idgw// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Elektronický podpis v civilním právu hmotném a procesním
 (Kamila Počinková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h20w1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Funkční vazby občanského práva hmotného a procesního
 (Petr Lavický)

2007, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o9m6i/ | Teoretické právní vědy / Občanské právo | Theses on a related topic

Procesní legitimace v civilním sporném řízení
 (Petr Coufalík)

2016, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/voyll/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zásady řízení jako diferenciační kritérium sporných a nesporných řízení v kontextu nové procesní legislativy
 (Lucie POKORNÁ)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4kmsul// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Civilní proces a jeho vztah k jiným odvětvím v systému práva
 (Kristina Coufalová)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/avj7h/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Procesní úkony soudu a exekutora v exekučním řízení dle zákona č. 120/2001 Sb.
 (Eva VEVERKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gj5h1e// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)