Theses on the same topic (having an identical keyword):

colicin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Bacteriocinogeny of yersiniae: molecular interactions of colicin FY with a susceptible bacterial cell
 (Juraj Bosák)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yw8iz/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

Identifikace úseků proteinu YiuR odpovědných za interakci s kolicinem FY
 (Anna Ďuriníková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iecg7/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Probiotický účinek kolicinu FY během experimentální infekce myší bakterií Yersinia enterocolitica
 (Katarína Pomorská)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wk2v5/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Molekulární typizace bakteriocinů z lidských kmenů E. coli
 (Lenka Micenková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/injoq/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Terapeutický potenciál kolicinů při léčbě kolibakterióz prasat
 (Matěj Hrala)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2b62/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Probiotický potenciál bakterií produkujících bakteriociny
 (Matěj Hrala)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tya4n/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů
 (Magda Zaoralová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgkd9/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Produkce specifických antibakteriálních agens u Salmonella enterica
 (Lenka Mikalová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o6k1j/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Evoluční a ekologický význam kolicinogenie
 (Lenka Micenková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x8ayl/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Molekulární typizace bakteriocinů produkovaných bakteriálními kmeny izolovanými z klinického materiálu
 (Barbora Štaudová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pk4ii/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)