Theses on the same topic (having an identical keyword):

college

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Transfer of professional development to classroom teaching. An analysis of professional development courses at the University College of Teacher Education in Vienna, Austria.
 (Martin Klein)

2020, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wleb1/ | Sociology / | Theses on a related topic

Sociální pedagogika v konceptu mezinárodní třídy na University College Lillebælt v Dánsku
 (Barbora Němcová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j10m0/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Srovnání struktur výuky na uměleckých školách Bauhaus a Black Mountain College skrze osobnost Josefa Alberse
 (Kateřina Stojanová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dn0pb/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Moravian College z pohledu zahraničních studentů
 (Hana HURTOVÁ)

2020, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rrqk2x// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

St Mungo´s Recovery College
 (Pavla SVOBODOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//48x4qx// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Osobnosti harfové třídy Royal College of Music v Londýně
 (Karolína Blažková)

2018, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10344 | Hudební umění / Harfa | Theses on a related topic

Specifika britské trombonové techniky a její užití na Royal Welsh College of Music and Drama v Cardiffu
 (Pavel Debef)

2009, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/kalsc/ | Hudební umění / Hra na trombon | Theses on a related topic

Profilace sociální pedagogiky na dánské univerzitě College Lillebaelt v Odense a profesní uplatnění absolventů
 (Daniela Baráková)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epb6j/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Neformální komunikace vědeckých informací (invisible college) a její současný stav na vědeckých pracovištích MU
 (Anna Kodýtková)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ein25/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Návrh na zlepšení činnosti organizace - BarClub College Centrum v souvislosti s etikou podnikání
 (Aleš Picmaus)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//esb0j2// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)